ANBI

Publicatieverplichting stichting ‘Je mag er zijn’ t.b.v ANBI

Algemene informatie:

Stichting ‘Je mag er zijn’ staat ingeschreven in de KvK onder nummer: 55568696/ RSIN: 851767655
Adres: Maarsbergseweg 69, 3931 JG Woudenberg
Telefoon: 0343-421329
Email: info@jemagerzijn.nl

Beleidsplan:
1 Doelstelling
2 Bestuur
3 Activiteiten
4 Sponsoring
5 Balans en resultaten rekening 2018

  1. Doelstelling:

De stichting heeft ten doel het inzamelen en uitlenen van tweedehands goederen aan pleegouders en pleegkinderen, en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.

  1. Bestuur:

Voorzitter: Anneke Hage
Secretaris: Vacant
Penningmeester: Gonny Oosterkamp

De leden van het bestuur genieten geen beloning voor hun werkzaamheden in de functie als bestuurslid. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten. Doen de bestuursleden daarnaast ook vrijwilligers werk voor de stichting, dan kunnen ze daar voor een vrijwilligersvergoeding ontvangen.

  1. Activiteiten:

Het inzamelen en sorteren van 2e hands goederen, die nog bruikbaar zijn voor pleegkinderen. Dit alles netjes in het depot opbergen zodat het voor pleegouders makkelijk ‘winkelen’ is. Twee keer per maand organiseren van een koffie ochtend waar pleegouders een luisterend oor krijgt of ervaring kan delen met andere pleegouders. De kinderen kunnen ondertussen lekker spelen.

Via een regelmatig terug kerende nieuwsbrief per mail, facebook en twitter, het op de hoogte houden van pleegouders over de eerste nieuwtjes. Af en toe een persbericht in pleegzorg gerelateerde magazines om pleegouders kennis te laten maken met het bestaan van stichting ‘Je mag er zijn’.

Contacten onderhouden met stichting ‘Je mag er zijn’ Noord-Holland en stichting ‘Je mag er zijn’ Noord-Brabant, stichting ‘Je mag er zijn’ ‘t Westland en stichting ‘Je mag er zijn’ Noorderland. Die een samenwerkingsovereenkomst hebben met stichting ‘Je mag er zijn’.

Contacten onderhouden met de subsidie verstrekker: stichting Kinderpostzegels Nederland.

  1. Sponsoring
    De subsidie verstrekker is stichting Kinderpostzegels Nederland, zij staan garant tot 1-3-2019 voor de exploitatiekosten van stichting ‘Je mag er zijn’. Wanneer de subsidie wegvalt zijn we volledig afhankelijk van giften van particulieren en bedrijven die stichting ‘Je mag er zijn’ een warm hart toe dragen.
  2. Balans en resultaten rekening 2018
Beginbalans Eindbalans
Eigen Vermogen -€ 10.522,36 -18.291,79
Bank € 6.146,37 14.947,65
Borg € 750,00 750,00
Debiteuren € 5.125,99 4.094,14
Crediteuren -€ 1.500,00 -1.500,00
€ 0,00 0,00